Wie zeg jij dat Ik ben?

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Jezus (Marcus 8, 27)

Filosofen, sociologen, historici, theologen, niet-gelovigen en verschillende religies: allemaal denken ze een antwoord te hebben op die vraag. Velen zien Jezus als te subliem, té goddelijk, teveel Christus Koning, te onbereikbaar, te abstract, te weinig betrokken. Weer anderen reduceren Hem tot Zijn louter sociale aspect: een profeet van God, een groot humanist, een strijder, een revolutionair, een moralist, (maar) te sentimenteel, te klein, verstoken van impact.

Foto door Drigo Diniz op Pexels.com

Vervormd beeld

Al deze verklaringen zijn niets dan een vervormd beeld van Jezus Christus. Velen zagen de kracht van zijn wonderen, hoe Hij zich aan de mensen gaf en voorzag in hun noden, hoe Hij hen genas. Toch projecteerden ze zonder de Schriften te onderzoeken hun mening op Jezus, zelfs zodanig dat zij Hem tot koning wilden maken.

Jezus kwam niet om hen van voedsel te voorzien (hoewel Hij dat vaak deed), Hij kwam niet om hen te genezen van al hun lichamelijke ziekten (hoewel Hij dat vele malen deed). De missie van de Messias was om de mensen van hun zonden te verlossen door Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis.

“En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”

Jezus (Marcus 8, 29)

Hoe meer tijd je met iemand doorbrengt, des te beter leer je hem kennen en kun je een nauwkeurige beschrijving geven van hoe hij in elkaar steekt. Natuurlijk leert de Bijbel ons wie Jezus is; menigten volgden Hem, maar er was altijd een hechtere groep. Zijn discipelen en natuurlijk zijn apostelen sliepen bij Hem, ze aten met Hem, ze voeren met Hem; ze kenden Hem van dichtbij en zagen Zowel Zijn goddelijkheid als Zijn menselijkheid.

Ernstig confronterend

Na vele jaren werden op het Concilie van Chalcedon (451) de volledige goddelijkheid én de volledige menselijkheid van Jezus Christus erkend. Dat houdt in:

  • Waarlijk God en waarlijk mens;
  • De vleesgeworden God, verbonden met deze werkelijkheid, met Zijn voeten op de grond;
  • Een Jezus die tegelijkertijd openstaat naar de Vader en naar de mens;
  • Een Jezus die Zich ernstig confronterend opstelde jegens de religieuze gebruiken en de status quo van Zijn tijd.

Christus kwam niet naar de aarde om ons gelukkig te maken, maar om ons te redden van eeuwige verdoemenis, van de dood. Hij kwam om te betalen voor onze zonden; de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hij is de Messias Verlosser die door de Vader gezonden is. Dát is de correcte gedachte over Jezus. Dát is hoe Hij Zichzelf aan ons introduceerde.

“Het evangelie gaat niet over het reciteren van de juiste geloofsbelijdenis, maar over het ontmoeten van een Persoon.”

Sigfrido Hernández

Hij leeft echter mee met onze problemen, onze pijnen, ons verdriet en ons lijden, Hij ervaart eveneens onze beperkte menselijkheid en is aanwezig. Het evangelie gaat niet over het reciteren van de juiste geloofsbelijdenis, maar over het ontmoeten van een Persoon.

Discipel zijn

Ons getuigenis toont wie Christus voor ons is. Mijn getuigenis verraadt mijn manier van kijken naar het leven; de dingen die mij van mijn stuk brengen, wat me raakt.

  • Word ik geraakt door de dingen die het hart van God raken?
  • Probeer ik Zijn koninkrijk van gerechtigheid te laten gebeuren in elke handeling; in alles wat ik doe?
  • Als mensen mij zien, kunnen ze dan Christus zien?
  • Stel ik onrecht aan de kaak, waar het ook vandaan komt?

Of zijn wij in het geheim volgelingen van Jezus, zoals sommige gouverneurs en Farizeeën waren in de tijd van Jezus?

Ja broeders en zusters, discipel zijn van Jezus heeft een prijs. Op onze levensweg liggen niet altijd zonnige dagen in het verschiet, er zijn ook dagen van sterke storm. Dagen waarop we samen met Jezus naast de armen moeten staan; naast de weduwe en de wees, om onrecht aan de kaak stellen, waar het ook vandaan komt. Onze reactie op de realiteit waarin we leven, toont wie wij zeggen dat Jezus is.

Misschien ken je het verhaal van de gelovigen in Antiochië wel. Ze werden christenen genoemd; dat wil zeggen: kleine christussen. Hun leven toonde Christus, en anderen konden het zien.

Dit is onze uitdaging, vandaag in het hier en nu: om met daden en handelingen te laten zien wie Jezus Christus voor mij is – de Zoon van de levende God. Moge God ons daarbij helpen, zodat we elke dag van ons leven Zijn liefde en Zijn gerechtigheid laten zien.

Foto door Mikhail Nilov op Pexels.com

Deze tekst werd geschreven door ds. Sigfrido Hernández uit El Salvador en in het Nederlands vertaald door Kelly Keasberry. De preek is tweetalig Spaans-Nederlands voorgedragen op 20 februari 2022 in protestantse kerk De Brabantse Olijfberg in Antwerpen.

Meer lezen?

  • Marcus 8, 27-30
  • Lucas 9, 18-21

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s